పరీక్షా సమయం...

పరీక్షా సమయం...పరీక్షా సమయం..
 అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

పాలకుల నిబద్ధతకు !
మెరుగైన ప్రజారోగ్య వ్యవస్థకు !!
                    పరీక్షా సమయం...
                    అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

ధనిక పేద తారతమ్యాలకు !
ఆర్థిక సమానత్వ సాధనకు !! 
                     పరీక్షా సమయం..
                     అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

ఆకలి దప్పుల పోరాటానికి !
ఇంకా బతికేయున్న మానవీయ విలువలకు !! 
                       పరీక్షా సమయం...
                       అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

ఆగమ్య గోచరమైన విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు !
ప్రక్షాళన చేయాల్సిన మూస విద్యావ్యవస్థకు !!
                       పరీక్షా సమయం..
                       అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

జనుల రాజ్య విధేయతకు !
పౌరుల స్వీయ క్రమశిక్షణకు !!
                        పరీక్షా సమయం....
                        అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

పేదరిక నిర్మూలనకు !
భరోసాలేని పట్టభద్రుల ఉపాధి కల్పనకు !!
                         పరీక్షా సమయం..
                         అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

గమ్యం లేని వలస బతుకులకు
మెరుగు పడని కార్మిక విధానాలకు
                         పరీక్షా సమయం...
                         అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

వేల కోట్ల సంక్షేమ పథకాల సక్రమ అమలుకు !
ప్రజలకోసమని చేసే లక్షల కోట్ల వరల్డ్ బాంక్ అప్పులకు !!
                         పరీక్షా సమయం..
                         అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

విశ్వవిపణి లో బలహీనమయిన రూపాయి విలువకు !
పతనమవుతున్న మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు !!
                          పరీక్షా సమయం..
                          అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

అడ్డుకట్ట లేని సైబర్ నేరాలకు !
డిజిటల్ ఇండియా  సాధనకు !!
                           పరీక్షా సమయం..
                           అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

స్వచ్చ భారత్ పిలుపునకు !
మేక్ ఇన్ ఇండియా సాధనకు !!
                           పరీక్షా సమయం..
                           అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

అంతటా నెలవయిన అవినీతి నిర్మూలనకు !
ఆశించిన విలువల రాజకీయాలకు !!
                           పరీక్షా సమయం...
                           అన్నికిది పరీక్షా సమయం

కానరాని నిర్మాణాత్మక ప్రతిపక్షానికి !
పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య మనుగడకు !!
                           పరీక్షా సమయం...
                           అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం

బలమయిన నాయకత్వానికి !
పటిష్టవంతమయిన జాతి ఐక్యతకు !!
                            పరీక్షా సమయం..
                             అన్నిటికిది పరీక్షా సమయం


పరీక్షా సమయం..._harshanews.com
వోరుగంటి శ్రీ వెంకటేష్ బాబు
          ఎం.ఏ., ఎం.ఫిల్., ( పి.హెచ్ డి ).,
9849740116
  ఖమ్మం                          


                     

Attachments area