కుటుంబం మొగ్గలు

కుటుంబం మొగ్గలు_harshanews.com
కుటుంబం మొగ్గలు 


సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలకు 
ఆలవాలమౌతూనే
కలిసుంటె కలదు సుఖమను 
నీతిని ప్రభోదిస్తుంది
సుఖ,సంతోషాల 
హరివిల్లు -కుటుంబం

                పాత తరం, కొత్తతరం 
                సభ్యులందరిని కలుపుతూనే
                జీవన మకరందాన్ని పంచి 
                ఐక్యతను పెంచుతుంది
                ఆప్యాయతా, అనురాగాల 
                పొదరిల్లు- కుటుంబం

తరాల మధ్య అంతరాలను 
తుడిచిపెడుతూనే
బంధాలన్నిటికి 
గట్టి పునాదులు వేస్తుంటుంది
ప్రేమ, అనుబంధాల 
బొమ్మరిల్లు -కుటుంబం

                ఎప్పటికప్పుడు 
                సమస్యలను పరిష్కరిస్తూనే
                బరువు ,బాధ్యతలను 
                గుర్తుచేస్తుంటుంది
                కోప, తాపాలను తీర్చే
                చిరుజల్లు -కుటుంబం

....................................................................................................

కయ్యూరు బాలసుబ్రమణ్యం
శ్రీకాళహస్తి 
94417 91239


Post a Comment

0 Comments