సర్వం కవిత్వమే

 
సర్వం కవిత్వమే _harshanews.com
సర్వం కవిత్వమే 


కవితకు లేదు అనర్హం అని "శ్రీ శ్రీ"అన్నట్లు
ఏమని వర్ణించను?, దేనిని వర్ణించను?


జీవితంలో ప్రతీది 
ప్రతి ఘట్టము కవిత్వమే 
ఆశ-నిరాశ
సుఖం -దుఖం
స్వర్గం-నరకం
అన్నీ కవిత్వమే 

అందరూ కవులు -కవియిత్రిలే 
వారి జీవిత అనుభావాలను బట్టి
సంఘటణను,వస్తువును,
క్షణం,నీరసంను దేనినైనా 
వర్ణించగలిగేది కవిత్వం

ఇది ,అది  అంటూ  ఏం లేదు 
వివరించే హృదయం ఉంటే  చాలు

కవిత్వం 
మనిషి భావాలను అక్షర రూపంలో 
తీర్చిదిద్దే  ప్రక్రియ
మనిషి,మనసు భావాలు అక్షరం అయి
ఆదుకునేదయి తన్మయత్వంలో  లాలించేది  కవిత్వం

అక్షర సమూహం -అక్షర కలయిక కవిత్వం
మనిషి భావోద్వేకాలు-భయానకాలు కవిత్వం 
కలంతో ముడిపడి వ్రాయబడే ప్రతీది 
సామూహిక వివరణ కవిత్వం
సర్వం కవిత్వమే..
.................................................................................
శ్రీలత సవిడిబోయిన (శ్రీ)
సీతానగరం, పర్ణశాల 
81073 59735 

Post a Comment

0 Comments